Tietosuojaseloste, rekisteriseloste &

evästeseloste

Päivitetty / Updated 10.1.2023

Tähän Tietosuojakäytäntöön ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen ja Euroopan Unionin lakia.

Idea-Puu Oy / KAIKUA:lla on oikeus oman vapaan harkintansa mukaisesti milloin tahansa muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kulloinkin voimassa oleva Tietosuojakäytäntö julkaistaan verkkosivuillamme ja ilmoitamme muutospäivämäärän. Jos muutokset ovat merkittäviä, voimme ilmoittaa niistä myös muilla tavoilla, esimerkiksi sähköpostilla tai julkaisemalla tiedotteen kotisivuillamme. Suosittelemme, että tarkistat tämän tietosuojaselosteen aika ajoin.

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Idea-Puu Oy / KAIKUA:n internetsivut (www.ideapuu.fi, www.kaikua.fi) ja kaikki niiden alisivut, laskeutumissivut ja kampanjasivut ovat Idea-Puu Oy:n ylläpitämiä, tai Idea-Puu:n toimesta ylläpidettyjä.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja ja säännöksiä, ja yksityisyytesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Keräämme, käsittelemme ja hallinnoimme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Käsittelemme henkilötietoja seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.
 • käsittelemme henkilötietoja tiettyä, nimenomaista ja laillista käyttötarkoitusta varten eikä tietoja käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.
 • henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja niitä kerätään vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden.
 • säilytämme henkilötiedot muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamista varten.
 • käsittelemme henkilötietoja tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus.

Voit käyttää sivustojamme ilman rekisteröitymistä tai palvelujen tilaamista.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkea tietoa, jonka perusteella henkilö on suoraan tai välillisesti tunnistettavissa. Keräämme henkilötietojasi, kun olet yhteydessä meihin eri kanavien kautta, kuten verkkosivujen, foorumeiden, jälleenmyyjien tai asiakaspalvelun kautta.

Idea-Puu Oy käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevien tietosuojasäännösten ja oman tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla. Antamalla henkilötietonsa verkkosivuillamme (esim. täyttämällä yhteydenottolomake) käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Idea-Puu Oy / KAIKUA voi käyttää näitä tietoja (nimi, osoite, yhteystiedot) suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Idea-Puu Oy:lle tai rekisterin ylläpitäjälle (katso kohta: Rekisterin pitäjä).

Henkilötietojen käyttäminen

Henkilötietoja kerätään asiakastietojen keräämiseksi, käyttäjämäärien seuraamiseksi, käyttäjien tunnistamiseksi ja Idea-Puu Oy / KAIKUA:n liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin mihin tahansa Idea-Puu Oy / KAIKUA:n tällä hetkellä tai tulevaisuudessa tarjoamiin palveluihin liittyen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinatutkimuksien ja muiden tutkimuksien suorittamiseen.

Idea-Puu Oy / KAIKUA voi verkkosivustoillaan kerätä ainakin seuraavia henkilötietoja: nimi, sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, työpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite; käyttämäsi yhteyden ja päätelaitteen tiedot, kuten IP-osoite, laitetunnus tai muu laitetunniste; evästeet (lisätietoja evästekäytännöstämme).

Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Idea-Puu Oy / KAIKUA:lle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keruun, käytön ja luovuttamisen tämän Tietoturvakäytännön mukaisesti tässä selosteessa ilmoitettuun ja rajoitettuun tarkoitukseen.

Perustiedot:

 • nimi, asiakasnumero, käyttäjänimi tai muu tunniste uutiskirjeen tilaamisesta, kieli, yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, toimitusosoite
 • yrityksen yhteyshenkilön henkilötiedot
 • käyttämäsi verkkoyhteyden ja päätelaitteen tiedot kuten IP-osoite, laitetunnus tai muu laitetunniste
 • evästeet

Perustietojen käyttötarkoitus:

 • Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen ja kehittäminen
 • Sopimuksen ja muiden velvoitteiden toteuttaminen
 • Laskutus
 • Suoramarkkinointi
 • Kirjanpito
 • Sopimuksellisten ja muiden lupausten ja velvoitteiden noudattaminen
 • Asiakassuhteiden hoitaminen
 • Mainonnan kohdistaminen verkkopalveluissa
 • Käyttäytymisen analysointi ja profilointi

Käytämme automaattisia järjestelmiä henkilötietojen keräämiseen. Mikäli syötät sähköpostiosoitteesi verkkosivuilla, tilataksesi uutiskirjeen tai muulla lomakkeella, pystymme yhdistämään selaushistoriasi Idea-Puu Oy / KAIKUA:n verkkosivustoilla sähköpostiosoitteeseesi sekä muihin toimittamiisi henkilötietoihin. Voit aina kieltää tietojen keräämisen sekä poistua rekisteristä (opt-out, unsubscribe).

Henkilötietojen säilytys, tarkistaminen ja päivittäminen

Idea-Puu Oy / KAIKUA säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty. Jokainen käyttäjä voi ottaa yhteyden Rekisterin pitäjään tai asiakaspalveluumme omien tietojensa päivittämiseksi tai niiden poistamiseksi. Palveluntarjoajan keräämiä henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Kun olet tilannut uutiskirjeemme, säilytämme tietojasi ja lähetämme uutiskirjeitä siihen asti, kunnes peruutat tilauksen.

Tarkistamme säännöllisesti tietojen säilytystarpeen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi varmistamme kohtuullisin keinoin, että rekisterissä ei säilytetä käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai poistamme tällaiset tiedot viipymättä.

Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä tähän Tietosuojakäytäntöön liittyen tai mikäli käyttäjä haluaa tarkistaa Idea-Puu Oy / KAIKUA:lla olevat henkilötietonsa, käyttäjä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen ideapuu@ideapuu.com.

Tietolähteet

Keräämme henkilötietosi ensisijaisesti sinulta itseltäsi. Sen lisäksi voimme saada tietoja viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, väestörekisteristä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta tai muista luotettavista lähteistä. Tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten käsitellyt henkilötiedot voivat olla kerättyjä ja päivitettyjä myös julkisista lähteistä sekä viranomaisilta ja kolmansilta osapuolilta sovellettavien lakien ja asetusten rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisesti.

Henkilötietojen luovutus

Voimme luovuttaa henkilötietojasi seuraaville osapuolille:

 • KAIKUA- ja Idea-Puu -yhtiöille; 
 • kolmansille osapuolille, joita käytämme tuotteiden toimituksessa; esimerkiksi maksupalveluntarjoajat, varastot ja jakeluyhtiöt; 
 • muille kolmansille osapuolille, kuten markkinointitoimistoille ja verkkosivujen hallinnoijille, markkinointiviestintäalustoille sekä analytiikka- ja raportointijärjestelmiin.

Lisäksi käytämme alihankkijoita, jotka voivat käyttää henkilötietoja lukuumme. Olemme ulkoistaneet palvelimemme ulkoiselle palveluntuottajalle. Henkilötietojasi säilytetään fyysisesti suojatussa ja kyberturvallisessa palvelinkeskuksessa.

Tietoturva

Teemme kohtuulliset varotoimenpiteet suojataksemme henkilötietojasi ja estääksemme luvattoman pääsyn niihin. Järjestelmiin pääsy on suojattu palomuureilla ja käyttöoikeus myönnetty vain nimetyille käyttäjille suojattujen kanavien kautta. Kaikki tietoliikenne on oletusarvoisesti salattu ja kaikki salasanat on suolattu ja säilytetään salatussa muodossa. Jokaisella hallinnoijalla on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin, joihin henkilötietoja tallennetaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot sekä vaatia virheellisten, vanhentuneiden, tarpeettomien tai lain vastaisien tietojen oikaisua tai poistamista. Jos sinulla on pääsy tietoihisi, voit muokata niitä itse. Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa tai muuttaa suostumustasi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista.

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Pyynnön yhteydessä sinun on yksilöitävä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustuspyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Lasten tietosuoja

Idea-Puu Oy / KAIKUA:n verkkopalvelut on tarkoitettu aikuisten käyttöön, ellei toisin ole mainittu. Jos pyydämme henkilötietoja alle 18-vuotilaalta henkilöltä, tarvitsemme myös vanhempien yhteystiedot ja suostumuksen.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Mikäli teemme muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, julkaisemme päivitetyn version verkkosivuillamme ja ilmoitamme muutospäivämäärän. Jos muutokset ovat merkittäviä, voimme ilmoittaa niistä myös muilla tavoilla, esimerkiksi sähköpostilla tai julkaisemalla tiedotteen kotisivuillamme. Suosittelemme, että tarkistat tämän tietosuojaselosteen aika ajoin.

Rekisteritiedot

Henkilötietolain 2016/679 ja EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) mukainen rekisteriseloste. Päivitetty 13.10.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Idea-Puu Oy, Ratastie 4 03100 Nummela, Suomi/Finland

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Rami Piipponen, rami.piipponen [at] ideapuu.fi

3. Rekisterin nimi

Idea-Puu Oy / KAIKUA:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus
 • asiakassuhde
 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • jäsenyys

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen tähän tietosuojaselosteeseen tai henkilötietojesi käsittelyyn, ota yhteyttä:

Idea-Puu Oy
Ratastie 4
PL 90, 03101 Nummela
+358 (0)9 4258 4200
ideapuu@ideapuu.com

Evästeet

Evästeiden käyttö

Idea-Puu Oy / KAIKUA:n verkkopalveluissa kerätään käyttäjätietoja, jotta voisimme parantaa sivujemme palveluja. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Emme esimerkiksi tiedä käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä antanut esimerkiksi sähköpostilistalle liittymisen tai yhteydenottolomakkeen täyttämisen yhteydessä.

Käyttämällä sivustoa annat suostumuksen siihen, että käytämme evästeitä tällä sivulla kuvatun käytännön mukaisesti.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen sivuston käytön yhteydessä. Evästeestä ei ole laitteelle minkäänlaista haittaa. Evästeitä käytetään verkkosivuilla muun muassa tiedon tekniseen välittämiseen ja palvelun käytön helpottamiseksi. Idea-Puu.fi, Kaikua.fi ja niiden sub-domainit käyttävät evästeitä muun muassa keräämään tilastoja kävijämääristä. Tilastoista ei voi yksilöidä yksittäistä käyttäjää, vaan tiedot tallennetaan anonyymisti. Lisäksi kolmannet osapuolet käyttävät evästeitä esimerkiksi mainontamme parempaan kohdistamiseen. Käyttäjä voi hyväksyä tai olla hyväksymättä evästeiden käytön internet-selaimensa asetuksista. Asetuksen muuttaminen riippuu käytössä olevasta internetselaimesta. On huomioitava, että evästeiden poistaminen käytöstä voi aiheuttaa sen, että osa sivuston toiminnallisuudesta tai palveluista lakkaa toimimasta.

Evästeet eivät sisällä henkilötietoja. Lisätietoa evästeistä löytyy esimerkiksi Viestintäviraston sivuilta.

Käytämme muun muassa seuraavia evästeitä:

– Facebook Pikseli – tällä kerätään anonyymiä tietoa sivuston käytöstä.
Käyttötarkoitus: Kerää tietoa käyttäjistä ja niiden toiminnasta verkkosivuilla analysointi- ja raportointitarkoituksiin. Tunnistaa selaimet mainos- ja sivuston analysointipalvelujen tarjoamiseksi. Yksityisyydensuoja: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

– Google Analytics – tällä kerätään anonyymiä tietoa sivuston käytöstä.

Käyttötarkoitus: Kerää tietoa käyttäjistä ja niiden toiminnasta verkkosivuilla analysointi- ja raportointitarkoituksiin. Yksityisyydensuoja: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en 

– Youtube
Käyttötarkoitus: Kerää tietoa käyttäjistä ja niiden toiminnasta verkkosivuilla analysointi- ja raportointitarkoituksiin.

– WordPress

Osa evästeitä poistetaan heti selausistunnon päätyttyä, osa säilyy tietokoneellasi tai mobiililaitteellasi. Halutessasi voit poistaa evästeet internetselaimesi asetuksista.

Evästeiden käyttötarkoitus

Käytämme evästeitä ymmärtääksemme käyttäjiämme paremmin, parantaaksemme palvelua sekä kohdistaaksemme markkinointia palveluistamme kiinnostuneille käyttäjille. Evästetietojen avulla saamme tietoa sivustomme käytöstä ja voimme kehittää palveluamme.

Osa evästeistä on välttämättömiä sivuston toiminnalle. Saamme evästeiden kautta tietoa myös siitä, miksi vierailet sivustollamme. Näiden tietojen avulla optimoimme sivustoa vastaamaan tarpeitasi ja mielenkiinnon kohteitasi. Evästeet muistavat toimintoja, kuten sivuston aiemmat käyttökerrat, sivustolla käyttämäsi ajan, klikkaamasi linkit sekä sen, mitä laitteistoa käytät sivustolla.

Evästeiden avulla näet muilla sivustoilla sinulle kohdistettuja mainoksiamme. Käytämme evästeitä palvelumme osana, sillä niiden avulla näet sivustollamme sinua kiinnostavaa sisältöä.

Evästeitä tallentavat palvelut ja evästeiden käyttötarkoitukset on kerrottu eri evästeluokkien alla:

 1. Välttämättömät
  Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta käyttökelpoisen sallimalla perustoimintoja kuten sivulla siirtymisen ja sivuston suojattujen alueiden käytön. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.
 2. Toiminnalliset
  Toiminnalliset evästeet mahdollistavat verkkosivuston ulkoasua tai toimintoja muuttavan tiedon tallentamisen.
 3. Tilastolliset
  Tilastoevästeet auttavat sivuston omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa keräämällä ja raportoimalla tietoja.
 4. Markkinointi
  Markkinointievästeitä käytetään verkkosivustoilla kävijöiden seurantaan. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat sopivia ja kiinnostavia yksittäisille käyttäjille, ja siten arvokkaampia julkaisijoille ja kolmansien osapuolten mainostajille.

 

Miten kerromme evästeistämme? 

Evästeistä tulee ilmoitus verkkosivujemme ala- tai yläreunaan. Ilmoituksen yhteydessä on linkki evästeselosteeseen (tälle sivulle). Linkki tälle evästeistä kertovalle sivulle löytyy aina myös verkkosivun alareunasta.

Mitä jos et hyväksy evästeiden käyttöä?

Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, voit estää evästeiden käytön internetselaimesi asetuksista, voit muuttaa evästeiden toimintoja verkkosivumme evästeasetuksista tai lopettaa sivuston käytön.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen tähän eväste- ja/tai tietosuojaselosteeseen tai henkilötietojesi käsittelyyn, ota yhteyttä:

Idea-Puu Oy
Ratastie 4
PL 90, 03101 Nummela
+358 (0)9 4258 4200
ideapuu@ideapuu.com

Privacy Policy

 

The KAIKUA website (www.kaikua.fi) and all their subpages and campaign pages are operated by or on behalf of KAIKUA / Idea-Puu Oy. Idea-Puu Oy comply with the laws and regulations regarding personal data protection and we place great importance on protecting our customers’ and site visitors’ privacy. This Privacy Policy prescribes the type of information that we collect, and how we use and manage personal information.

We always aim to operate in a way that all personal data will be:

 • processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to individuals.
 • collected for specified, explicit and legitimate purposes and not processed beyond those.
 • adequate, relevant and limited to what’s necessary in relation to the purposes for which they are processed.
 • accurate and, where necessary, kept up to date.
 • kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed.
 • processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data.

You can visit on our site freely without having to register, sign up, or subscribe for services.

Types of Personal Data, Purpose and Legal Basis for Processing of the Information

Personal information refers to any information that can be personally identifiable. KAIKUA may collect your personal data when you engage with us via various channels, such as our website, forums, dealers and customer support.

 

1. Personal Data

Basic information such as name, customer number, username and/or other credentials from subscribing to a newsletter, preferred language

Contact information such as e-mail address, phone number, address information, delivery address

Information related to the company’s contact persons

1. Purpose of Processing and Legal Basis

Purpose: Delivering and improving our products and services according to your specific needs
Legal Basis: Legitimate interest

Purpose: Fulfilling our contractual and other promises and obligations
Legal Basis: Performance of a contract

Purpose: Billing
Legal Basis: Performance of a contract

Purpose: Direct marketing
Legal Basis: Consent (private persons) or legitimate interest (companies)

Purpose: Bookkeeping
Legal Basis: Legal obligation

 

2. Personal Data

Possible direct marketing opt-outs

2. Purpose of Processing and Legal Basis

Purpose: Serving customers interest of not receiving direct marketing
Legal Basis: Legitimate interest in being able to fulfil our legal obligation to ensure opt-out from direct marketing in accordance with the law

 

3. Personal Data

Information you provide in connection with the events we host, registration data, invoicing data

3. Purpose of Processing and Legal Basis

Purpose: Organizing events, meetings, demos, workshops
Legal Basis: Legitimate interest in being able to host events and invoice when applicable

 

4. Personal Data

Information of the customer relationship and the contract such as registration of KAIKUA products, information of past and current contracts and orders, correspondence between customer and other communication, payment information and other information which you have voluntarily provided to our systems

4. Purpose of Processing and Legal Basis

Purpose: Compliance with our contractual and other promises and obligations
Legal Basis: Performance of a contract

Purpose: Billing
Legal Basis: Legitimate interest in managing and developing the customer relationship

Purpose: Managing the customer relationship
Legal Basis: Legitimate interest in managing and developing the customer relationship

Purpose: Bookkeeping
Legal Basis: Legal obligation

 

5. Personal Data

Data of the connection and terminal device you are using such as the IP address, device ID or other device identifier (desktop, mobile) and cookies (see our cookie policy for further information)

5. Purpose of Processing and Legal Basis

Purpose: Targeting advertising in our online services
Legal Basis: Consent

Purpose: Analyzing and profiling behavior
Legal Basis: Consent

 

We use automated systems to collect the personal information. If you submit your email address either through registering to our Community, or subscribing to our newsletter, or through any other form submission, we will be able to connect your browsing history on KAIKUA websites to your email address and any other personal information you submit to us, unless you opt-out of the information collection.

 

Sources of Personal Information

We receive personal information primarily from you directly. We may also receive information from the population register, authorities, credit information companies, contact information service providers and other similar reliable sources.

For the purposes described in this privacy policy, personal data may also be collected and updated from publicly available sources and based on information received from authorities or other third parties within the limits of the applicable laws and regulations. Such updating of data is performed manually or by automated means.

 

Disclosures of Your Personal Information

We may disclose your personal data to the following parties:

 • companies within our group;
 • third parties we use to help deliver our products to you – e.g. payment service providers/gateways, warehouses and delivery companies;
 • other third parties, such as marketing agencies or website hosts, marketing communication platforms, analytics and reporting systems.

We also use subcontractors that process personal data on our behalf. We have outsourced our servers to an external service provider’s data center, who is managing the physical and cyber security of the data center where your personal data is stored.

 

Data Retention Policy

All Personal Information we collect is collected for a stated purpose. Unless you request that we delete your data, we retain the Personal Information for as long as the stated purpose is valid. Different retention periods may apply to different types of personal information.

If you have opted-in for our newsletters, we will keep your data and send you newsletters until you request otherwise.

We regularly review the need for data storage taking into account the applicable legislation. In addition, we take all reasonable actions to ensure that no incompatible, outdated or inaccurate personal data are stored in the register taking into account the purpose of the processing. We correct or erase such data without delay.

 

Securing Your Data

KAIKUA will take reasonable precautions to secure your personal data and prevent unauthorized access to it. Access to our systems is protected with firewalls, and access is granted only to trusted services via secured channels. All data traffic is encrypted by default, and all passwords are salted and stored in an encrypted form. Each user has a personal username and password to the systems where personal data are stored.

 

Rights of Data Subjects

You have the right to inspect the personal data stored in the register concerning yourself and the right to demand rectification or deleting of the data. If you have access to your data, you may edit the data yourself. As the processing is based on consent, you also have the right to withdraw or change your consent. Withdrawing your consent does not affect the lawfulness of processing before the withdrawal of the consent.

You have the right to object or to demand restriction of the processing of your data and to lodge a complaint with the supervisory authority.

On grounds relating to your particular situation, you also have the right to object other processing activities when the legal basis of processing is legitimate interest. In connection with your request, you shall identify the specific situation, based on which you object to the processing. We can refuse the request of objection only on legal grounds.

 

Children’s Privacy

KAIKUA’s online services are meant to be used by adults unless otherwise specified. If we ever request personal information from a person who is under 18 years old, we also require parental contact information and consent.

If you suspect we have personal information of a child, please contact us immediately at ideapuu@ideapuu.com and we will review and delete the information, if necessary, as soon as possible.

 

Updating This Statement

Should we make updates to this privacy policy, we will place the updated policy on our website, with an indication of the update date. If the updates are significant, we may also inform you about this by other means, for example by sending an email or placing a banner on our homepage. We recommend that you review this privacy policy from time to time to ensure you are aware of any updates made.

 

Contact KAIKUA

If you have any questions about this Privacy Policy or KAIKUA / Idea-Puu’s processing of your personal data, please contact us at:

Idea-Puu Oy
Ratastie 4
PL 90, 03101 Nummela
+358 (0)9 4258 4200
ideapuu@ideapuu.com

Cookie Policy

We use so-called cookies on our website www.kaikua.fi. Cookies are small text files placed on your computer or other device you use to visit our website. Cookies ensure that the website works properly. They also provide us with information for the visitor to have a good user experience and for it to be easy for you to use the website.

Information collected based on cookies can be connected to individual website visitors only based on the IP-address, which we as such do not use to identify any specific individuals.

We only use cookies to run our website and improve user experience. For this purpose, we use Google Analytics – you can read more on this here.

Types of Cookies

There are different types of cookies depending on the life span and origin:

 • Session cookies are temporarily stored on your device and deleted when you shut down your browser.
 • Permanent cookies will remain on your device for a certain period or until you choose to remove them.
 • First-party cookies are placed on your device by us and collect information that we use.
 • Third-party cookies are provided by others than us and are used to collect information for advertising and tailor-made content as well as for web statistics.

Cookies are also categorized into different types based on functionality:

 • Necessary cookies are needed for our website and all functions to work. These cookies do not store any personally identifiable information.
 • Preference cookies are used for improved functionality and personalization, e.g. language.
 • Statistic/Analysis cookies help us count the number of visitors, see where the visitors come from and what parts of our website are used most, so we can improve the website and its performance.
 • Marketing cookies are used to promote us, usually on third party websites, by collecting information about your activities on our website. Because of the information gathered, the marketing becomes as relevant and interesting to you as possible.
 • Social media cookies are used by social media service providers to recognize the user so that you can, for example, share articles in the service by pressing a button. They are capable of tracking your browser across other sites and building up a profile of your interests. This may impact the content and messages you see on other websites you visit. If you do not allow these cookies you may not be able to use or see these sharing tools.

 

If you have any further questions about how we use cookies and other technologies, that have not been answered above, please contact us at ideapuu@ideapuu.com.